Underhållsplan för fastighet

Gör en sammanställning över vad och när underhåll ska göras eller kostnaden för underhållsåtgärderna. Kontakta MP-plåtkonsultering AB.

sammanställ framtidens åtgärder

Gör en underhållsplan på din fastighet, och framställ alla underhållsåtgärder i ett dokument som ska utföras i framtiden. Det finns många fördelar med en underhållsplan och risken för akuta och oförutsedda utgifter minskar. Eftersom man gör en underhållsplan minskar också den totala kostnaden för underhåll eftersom man gör en tidig underhållsinsats vilket är billigare än en senare insats.

Därför är en underhållsplan viktig

Det finns en mängd olika komponenter i en fastighet så som;
material, installationer, byggnadsdelar, teknik osv. Alla delar har
olika underhållsbehov och åldras olika snabbt. Genom att bara
åtgärda problemen när de kommer och låta tiden gå, kan det
uppstå riktiga konsekvenser. Saker behöver kontrolleras
regelbundet och bytas innan de blir dåligt. Annars riskerar
man stora kostnader för renovering samt sanering och kan
bli dålig boende miljö. Om man jämför med motor på en bil
så behöver den in och servas regelbundet, om man då struntar
i det så kan det bli dyra konsekvenser och till slut
kan hela motorn rasa.

MP-plåtkonsultering AB är licensierad taksäkerhets konsult och diplomerad fuktkontroll SBR. Är medlem i SBR och Svenska Plåtkonsulterna.

Underhållsplan för fastighet

Kontakt

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar jag er.