Husbesiktning och entreprenadbesiktning
i Skåne

  • Certifierad Entreprenad besiktningsman
  • Överlåtelse besiktning
  • Hus besiktning
  • Status besiktning
  • Certifierad Kontrollansvarig Kiwa enligt PBL
  • SBR Badrumsbesiktning
  • Certifierad besiktningsman Isodrän
  • Sakkunning Fukt SBR

Godkänd Entreprenad och
besiktningsman i skåne.

MP-plåtkonsultering AB är godkänd Entreprenad besiktningsman SBR. Utför Husbesiktning och Entreprenadbesiktning i Skåne. Även medlem i Tak & Fasadkonsulterna och blir då oftast anlitad för konsultering.
Jag heter Peter och driver Mp plåtkonsultering. Jobbar med konsumentbesiktning ABS och entreprenadbesiktning ABT/ AB 04. För det mesta jobbar jag med Tak/ Fasadbesiktningar men gör även tjänster som köp och Säljbesiktning, Entreprenad besiktning, fuktmätning, underhållsplan, projektering och Kalkyl eller anbudsingenjör. Som beställare är det viktigt att ha ett avtal med entreprenör.
Geografiskt har jag ingen gräns för uppdrag. Är du behov av en besiktningsman? Tveka inte att höra av dig.

Husbesiktning och Entreprenadbesiktning i Skåne

MP-plåtkonsultering AB hjälper dig med;

Entreprenadbesiktning

Med entreprenadbesiktning åtgärdas eventuella fel och brister i tid så ansvaret hamnar på rätt part.

Överlåtelsebesiktning

Utför Köp/ Säljbesiktning godkänd överlåtelse besiktningsman SBR. Kan tillhanda ”Dolda fel försäkran”

Fuktmätning

Vid en utredning letar man efter vad som avger fukt och hur och görs med speciell mätinstrument

Underhållsplan

Ta fram all info om fastigheten och förs in i en plan som  räknar ut när en viss åtgärd ska göras.

Projektering

Önskar du ett visst material och färg i en större entreprenad? Låt mig uppfylla era önskemål.

Kontrollansvarig

Va dig trygg i att din kontrollplan implementeras korrekt och att nödvändiga kontroller utförs noggrant.

Yrkesorganisation för ingenjörer

SBR Byggingenjörerna är en yrkesorganisation för ingenjörer
inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen SBR Byggingenjör.

Godkänd besiktningsman i Skåne

Kontrollansvarig enligt PBL.

Vill du vara säker på att dina åtgärder följer rätt bestämmelser och villkor? Vill du vara trygg i att din kontrollplan implementeras korrekt och att nödvändiga kontroller utförs noggrant.

Godkänd besiktningsman i Skåne

Kontakt

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar jag dig.