Överlåtelsebesiktning – gör en säker kontroll

Går du i tankar om att flytta? gör en säker kontroll med
en godkänd överlåtelse besiktningsman

Ta reda på statusen på ditt hus!

Att köpa ett hus är en stor och viktig sak i livet. Och som köpare är man enligt jordbalken ( lag om att jag som köpare har undersökningsplikt) ytters skyldig att ta reda på statusen om huset, därför vill jag få bli dina ögon och få kolla över statusen på huset. I SBRs besiktningar används inga verktyg för att besikta utan det sker rent visuellt. fuktmätning/ Fuktindikation ingår inte i besiktning utan är en tilläggs tjänst som går att beställa.

Nu på SBRs hemsida finns en podd för hur en överlåtelsebesiktning går till.

Hur går en överlåtelse besiktning till?

En överlåtelsebesiktning eller husbesiktning görs av en godkänd eller certifierad besiktningsman. Först och främst går man igenom uppdrags bekräftelse sedan handlingar som fastighetsägaren lämnar angående fastigheten, samt det som besiktningsmannen anser är relevant. Som till exempel kan det vara bygglov, beskrivningar och ritningar. Sedan hör man med säljaren för att få fram upplysningar som ej framgår av dokumentationen. Man ställer därför kompletterande frågor. Detta kan röra, underhåll, renoveringar och skador.

Nu på SBRs hemsida finns en podd hur en överlåtelsebesiktning går till.

MP-plåtkonsultering AB är licensierad taksäkerhets konsult och diplomerad fuktkontroll SBR. Är medlem i SBR och Svenska Plåtkonsulterna.

Överlåtelsebesiktning i Skåne

Kontakt

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar jag er.