Gör en fuktmätning på ditt hus

Ta reda på om det finns risk för fukt i ditt hus innan det är för sent. Boka tid för fuktmätning redan idag.

Ta reda på om ditt hus har drabbats för fukt

Vill du veta om det finns risk för mögel i ditt hus? gör en fuktmätning vilket är ett säkert sätt att ta reda på om huset har drabbats av fukt. När man gör en fuktmätning kan det visa på höga risker så att man kan vidta åtgärder innan det är för sent. Att skydda huset mot fukt behöver inte vara dyrt men att åtgärda en fuktskada kan vara kostsamt.

Hur går en fuktmätning till?

Genom en fuktmätning försäkrar du dig och ditt hus hälsa.
I en fuktig miljö är det bästa klimatet för mögel och röta.
Mögel orsakar olika problem och kan göra stora skador på
dit hus och din hälsa. När man gör en fuktmätning kontrolleras förekomsten av fukt och även konstruktionen och den naturliga fuktstatusen undersöks. Undersökningen samlas i ett
mätprotokoll som är viktigt i ett beslutsunderlag för det
fortsatta arbetet.

Mp-plåtkonsultering AB är licensierad taksäkerhets konsult och diplomerad fuktkontroll SBR. Är medlem i SBR och Svenska Plåtkonsulterna. Har du planer på att köpa eller sälja? MP-plåtkonsultering AB utför även husbesiktning.

fuktmätning för hus

Kontakt

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar jag er.