Kalkyl för projekt – få en översikt vad projektet kostar

Se över kostnaderna för ett bostadsprojekt.

Få en översikt på vad projektet kostar

Ett projekt är rörliga ting och därför inte följer normala budget processer. I vanliga fall blir de förskjutna och försenade, vilket också ökar och minskar i omfattning. En kalkyl för projekt sträcker sig över flera budgetperioder och dess kostnader och intäkter fördelas ojämnt och alla dessa parametrar kan förändras snabbt. För många organisationer är det en utmaning att skapa en träffsäker budget när det kommer till projekt.

Vad är fördelarna med en kalkyl

En projektkalkyl kan sammanställas på flera olika sätt. Från en enkel kalkyl till en mer omfattande kalkyl ner i minsta byggdetalj. Större och komplexa projekt kan brytas ned till mindre beståndsdelar med fördel, som till exempel
materialåtgång, resursplanering eller aktiviteter. olika projekttyper kräver olika kalkyler. Det kan skilja sig stort mellan behovet av komplexitet i mindre underhållsprojekt kontra ett större investeringaprojekt. Man får en översikt i hur kalkyler skall påverka årets budget.

MP-plåtkonsultering AB är licensierad taksäkerhets konsult och diplomerad fuktkontroll SBR. Är medlem i SBR och Svenska Plåtkonsulterna.

Kalkyl för projekt

Kontakt

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar jag er.