Entreprenadbesiktning i Skåne

Vill du kontrollera så att entreprenaden hållit vad den lovat och
fått vad ni beställt? Låt MP-plåtkonsultering AB hjälpa dig

Säkerställ att bygget håller god kvalité

Vid en entreprenadbesiktning åtgärdas eventuella fel och brister i tid och ansvaret hamnar på rätt part. Viktigt som byggherre att säkerställa att projektet håller god kvalité. Det är lätt att saker faller mellan stolarna i stora projekt därför är entreprenadbesiktning viktig för att se till att allt är som det ska. För en byggherre är det ett stort ansvar att bygget går rätt till och uppfyller branschens standard och gjort på ett fackmässigt sätt. MP-plåtkonsultering AB utför Entreprenadbesiktning i skåne kontakta mig för att boka en tid. 

Hur går en entreprenadbesitkning till?

Med entreprenadbesiktning  finns det 3 st avtalsformer och kallas entreprenad juridik, ABT 06 – AB 04 och ABS 09 ( gäller småhus entreprenad). Det ingås i  ett avtal på någon av dessa, och en besiktning börjar med att besiktningsmannen kallar parterna till en besiktning.

Det kan vara en Förbesiktning – Slutbesiktning – Garantibesiktning – Särskild besiktning. Besiktningsmannen börjar att läsa in avtalet och kravställandet på själva utförandet. Besiktningsmannen kommer och  visuellt tittar om det utförs som avtalat + entreprenörens kvalité dokumentation och garantisedlar. Sedan för besiktningsmannen in allt i ett utlåtande som sedan skickas till parterna, oftast på plats sker det ett muntligt utlåtande om entreprenaden är godkänd eller inte.

MP-plåtkonsultering AB är licensierad taksäkerhets konsult och diplomerad fuktkontroll SBR. Är medlem i SBR och Svenska Plåtkonsulterna.

Entreprenadbesiktning i Skåne
Entreprenadbesiktning i Skåne

Kontakt

Fyll i formuläret här nedan så kontaktar jag er.